DSU logo 53. Divisionsturnering 2014-2015
brikker

Nyt fra TL

Afgørelse vedr. udebleven spiller, Allerød

I 4. runde i 2. division, gruppe 1, i kampen Roskilde - Allerød den 11. januar 2015 udeblev Brian Tolstrup fra kampen uden gyldigt afbud.

Som følge heraf tildeles Brian Tolstrup en advarsel for usportslig optræden.
Jævnfør ”Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer” kan denne advarsel straks have konsekvenser for denne spillers deltagelse i både holdturneringer og koordinerede turneringer.
Advarslen får ingen yderligere konsekvenser, såfremt der ikke sker fremtidige overtrædelser.

Afgørelsen kan indankes for turneringskomiteen senest 10 dage efter afsigelsen.
Kopi af anken sendes til turneringslederen.

Henvisning:
Holdturneringsreglementet § 13, litra c
Holdturneringsreglementet § 15, litra b
Reglement for DM og koordinerede turneringer § 14
Brian Lorenzen 22. januar 2015

+ Afgørelse vedr. udebleven spiller Randers
I 1. runde i 2. division, gruppe 4, i kampen Randes - Jetsmark 2 udeblev David Bille Maagaard fra kampen uden gyldigt afbud.Som følge heraf tildeles David Bille Maagaard en advarsel for usportslig optræden.


Jævnfør ”Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer” kan denne advarsel straks have konsekvenser for denne spillers deltagelse i både holdturneringer og koordinerede turneringer.
Brian Lorenzen 19. januar 2015

+ Afgørelse vedr. udebleven spiller SK1968
SK1968 2 i 1 division gruppe 2 var i 1. rundes kamp den 26. oktober 2014 SK1968 2 – Bov 1, ramt af udeblivelse på bræt 4: Jens A. Ramsdal – Andreas Schütte,
Andreas Schütte vinder partiet uden kamp.

Jævnfør ”Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering” tildeles der en advarsel til Jens A. Ramsdal

Jævnfør ”Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer” kan denne advarsel straks have konsekvenser for denne spillers deltagelse i både holdturneringer og koordinerede turneringer.
Afgørelsen kan ankes jævnfør Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering til turneringskomiteen ved at anke afgørelsen til IA Lars Johansen. Dette kan med fordel gøres via divisionsturneringslederen, der så vil sørge for at alle sagens akter bliver videresendt. Dette skal ske inden den 20. november 2014 kl. 23:59 pr e-mail.
Brian Lorenzen 10. november 2014


Information