DSU logo 53. Divisionsturnering 2014-2015
brikker

Infoside

Datoer for sæsonen 2015/2016

Med en meget tidlig Påske i 2016, er det et komprimeret tidsrum programmet skal integreres i. Tilmeldingsfristen til Landsholdsklassen 2016 er 3 uger før 2. påskedag, hvilket medfører at turneringen skal være afsluttet den 6/3 2015, hvor der er sidste runde i Skakligaen. Divisionen skal slutte 1 uge før Skakligaen, og har følgelig sidste runde den 28/2.

Lør 31-okt Skakliga
Søn 01-nov Skakliga
Søn 06-dec Skakliga
Lør 09-jan Skakliga
Søn 10-jan Skakliga
Søn 24-jan Skakliga
Søn 07-feb Skakliga
Lør 05-mar Skakliga
Søn 06-mar Skakliga

Søn 25-okt Division
Søn 08-nov Division
Søn 22-nov Division
Søn 13-dec Division
Søn 17-jan Division
Søn 31-jan Division
Søn 28-feb Division

Det er lykkedes at styre nogenlunde klar af vinterferieugerne, bortset fra søndag den 28. februar.
Der er placeret en divisionsturneringsrunde den 22. november, som er sidste spilledag ved EM for landshold. Den er meget svær at finde plads til andre steder uden at konflikte med andre vedtagne forudsætninger.

Planen har, efter HBs ønske, fjernet datosammenfald mellem Skakliga og 1. 2. division. Bundesligaen skal der pt. ikke tages hensyn til fordi der er få skakliga spillere som spiller her. Alligevel er der ingen konflikter mellem skakliga og bundesliga, mens der 2 gange er overlap mellem Bundesliga og 1. 2. division.

På Divisionsturneringsudvalgets vegne

Poul Jacobsen

+ Jetsmark - Århus/Skolerne sagsforløb
1. november anmodede Jetsmark Skakklub om at flyttet 3. rundes kamp mod Århus/Skolerne, under henvisning til reglementets § 6 stk. f. ii, idet Jesper Thybo var udtaget til Ungdoms OL.
3. november imødekommer TL anmodningen.
4. november skriver Jetsmark til Århus/Skolerne herom, og foreslår i samme skrivelse et antal mulige spilledatoer.
14. december konstaterer TL at det ikke er lykkedes de 2 klubber at nå til enighed om en dato, og dikterer at der skal spilles den 4. januar.
23. december anker Jetsmark Skakklub denne kendelse til turneringskomiteen med påstand om at der ikke skal spilles den 4. januar.

30. december afgiver turneringskomiteen følgende kendelse:
Vi giver Jetsmark ret, kampen skal ikke spilles 4 januar 2015.
Hvis klubberne ikke kan blive enige om datoen for en ny spille dato inden for 3 uger (tirsdag 20 januar kl:23:59), så skal TL træffe en endegyldig beslutning om ny dato, som skal oplyses 30 dage før spilledato, og denne skal være før 6 marts 2015

1. januar anker Århus/Skolerne TKs afgørelse til Skaknævnet med påstand om at der alligevel skal spilles den 4. januar.
2. januar meddeler Skaknævnet Århus/Skolerne at man ikke kan påtage sig at behandle sagen på de vilkår der var forudsat ved indgivelse af sagen for Skaknævnet, hvorfor Skaknævnet anser sagen som tilbagekaldt af Århus/Skolerne.

Dette betyder at kampen nu skal spilles på et tidspunkt som fastsættes efter instruksen som TK har anført i kendelsen dateret 30. december.

+ Nyt ansigt i Turneringskomiteen
Fra d.d. har turneringskomiteen følgende sammensætning.

Formand: IA Lars Johansen
IA Kenneth Varberg
Kim Skaanning-Pedersen

Sager til behandling i Divisionsturnerings komiteen sendes pr. e-mail til Turneringslederen, der sørger for fremsendelse til komiteenVejledninger