DSU logo
brikker

51. Divisionsturnering 2012-2013


Infoside

1 times reglen

På HB mødet i august 2009 besluttede man at bevare 1 times reglen, således at man ikke har tabt partiet medmindre man kommer mere end 1 time forsent i forhold til det fastsatte starttidspunkt, men til gengæld er det ikke længere tilladt at sætte en reserve ind efter ½ time

+ Betænkningstid
Alle divisioner spiller fra sæsonen 2011-12 med samme betænkningstid.
Som er 90 min. til 40 træk plus 30 min. til de resterende træk, med et tillæg på 30 sek. pr træk startende fra første træk. Der skal anvendes ure som er godkendt af FIDE.

+ Brugernavn og adgangskode
Visse funktioner på hjemmesiden kan man kun få adgang til, hvis der anvendes et godkendt brugernavn med tilhørende adgangskode.
Alle klubber har fået tilsendt brugernavn og adgangskode.
Har man glemt brugernavnet og/eller adgangskoden kan man få en ny ved henvendelse til turneringslederen.


+ Dansk rating
Divisionsturneringen rates med det danske ratingtal.
Ratingtallet for de enkelte spillere er blevet "fastlåst" 1 uge før 1 runde, således at det er det tal der er gældende for alle kampe spillet i turneringen.

+ Det trykte program
Der udsendes ikke program for divisionsturneringen til klubberne mere, det kan downloades fra divisionssiden.


+ ELO-rating
Divisionsturneringen ELO-rates. Der anvendes ELO-tallet fra FIDEs november-liste til hele turneringen.
Umiddelbart efter turneringens afslutning sendes en ratingfil (og en rap-fil) til ratingkartoteksføreren (Leif Jensen), som uploader filen til FIDEs ratingserver. Turneringen er normalt klar på FIDEs server indenfor 24 timer efter turneringens afslutning.
Under turneringen kan man se udviklingen i ELO-tallene for alle spillere med et ELO-tal.

+ Fejl i elektroniske ure – blå eller røde knapper
Betænkningstiden er fra og med denne sæson 90 min. til 40 træk plus 30 min. til de resterende træk, med et tillæg på 30 sek. pr træk startende fra første træk, i alle rækker i Divisionsturneringen.
Derfor skal alle partier afvikles med elektroniske ure.

De mest almindelige elektroniske ure er fra DGT. De findes i forskellige typer, fx DGT 2000 og DGT XL, som begge skal indstilles manuelt samt den nyeste model DGT 2010, hvor indstillingen kan foretages automatisk via indstilling 19.
Det lyder jo smart, da man slipper for mange tryk ved indstillingen.
Der er imidlertid en fejl i nogle af DGT 2010 urene, således at indstilling 19 indstiller uret til 15 minutter i sidste periode i modsætning til 30 minutter, som det fremgår af DGTs vejledning. Man er derfor nødt til at indstille tiden manuelt også på disse ure.
DGT har opdaget fejlen og har derfor produceret en ny model af DGT 2010, hvor indstilling 19 er korrekt.
Modellen af DGT 2010 med den rigtige indstilling 19 kan kendes ved at uret har blå knapper, medens modellen, hvor man må ty til manuel indstilling kan kendes på røde knapper. Er man i tvivl om automatikken virker, bør uret indstilles manuelt.

Hvis indstilling 19 ikke virker som beskrevet i manualen, må det sikkert betragtes som en mangel, og man bør overveje at rette henvendelse til sælgeren for at få udbedret manglen.

Hvis I ikke har elektroniske ure, kan de købes hos Dansk Skaksalg, der pt. har et godt tilbud på urene.

+ Holdledere
På klubsiden er et at linkene at man skal vælge holdleder til hvert af holdene.
Når dette gøres, er det vigtigt at alle felter udfyldes, således at vi f.eks. også har telefon og e-mail til de enkelte holdledere, hvis der er brug for at komme i kontakt med disse.

+ Indberetning af resultater
Indberetningen sker via hjemmesiden, og kun hjemmesiden. Hjemmeholdet har pligt til indberetning, og det skal ske på spilledagen, senest 8 timer efter kampstart.
Ved fællesarrangementer kan indberetningen foretages af både arrangør og hjemmeholdene, dog er det stadig hjemmeholdets ansvar.
Alle klubber har fået tilsendt et brugernavn og en adgangskode


+ Kampleder betegnelser
I forbindelse med resultatsiderne for kampene, er der et felt der angiver hvem der har været kampleder, til det har vi indført nogle ekstra betegnelser, der angiver status for de enkelte:
SD = Skakdommer, det er en der har DSU Licens
DKL = Kampleder med DSU Licens
HKL = Kampleder uddannet af Hovedkredsen
IA International Arbiter (FIDE titel)
FA = Fide Arbiter (FIDE titel)
Hvis der ikke er angivet noget ved den pågældende så er det fordi denne ikke er registreret med en af ovenstående titler

+ Kandidatresultat
Der kan opnås kandidatresultat i Divisionsturneringen på samme måde som i andre turneringer. Dvs. der skal spilles mindst 5 partier og gennemsnittet af modstandernes og egen rating skal være mindst 1900.
Et kandidatresultat opnået efter fx. 5 partier kan ikke ødelægges i senere partier.

+ Notering af trækkene
Da Divisionsturneringen spilles med tillægstid, er der noteringspligt for alle træk. Det vil sige at §8 ikke er gældende.
Det vil sige at alle træk skal noteres!

+ Nye spillere
Får en klub under turneringen en ny spiller kan denne indplaceret efter ønske på styrkelisten, og må tidligst anvendes i turneringen efter 30 dage.
Der kan ikke efter tilmeldes udenlandske spillere.

For at det skal gå så knidningsløst som muligt, er det vigtigt at klubben giver turneringslederen besked om den nye spiller,med oplysning om fødselsdato dd.mm.aa, og gerne medlemsnummer, samt hvor han skal indplaceres på styrkelisten,
(f.eks. ny spiller skal indplaceres mellem nr. 3. xxx Hansen og nr. 4 YYY Jensen), denne spiller vil så få styrkelistenr. 3,5.
Skal spilleren indgå fast på holdet, glider nederste spiller på holdet automatisk ud, og ned på underlæggende hold, hvis det findes.
Klubben giver ved samme lejlighed hovedkredsens kartoteksfører besked om at klubben har fået en ny spiller, samt beder denne om at sende en opdatering af kartoteket til Unionens kartoteksfører, hvorefter kartoteket der anvendes i divisionsturneringen bliver opdateret, og spilleren bliver indplaceret på den rigtige måde.
Bemærk at der på styrkelisten vil fremgå hvornår en spiller er spilleberettiget fra.

+ PGN-filer
Når en match er godkendt af turneringslederen, kan der downloades en tom pgn-fil fra klubsiden. Pgn-filen indeholder alle stamoplysninger om partier og spillere, men mangler trækkene.

For matcher i XtraCon-Skakligaen skal pgn-filerne benyttes til indtastning af partierne. Arrangører af kampe i XtraCon-Skakligaen er ansvarlig for indsamling af noteringslister fra samtlige partier. Trækkene herfra skal indtastes i PGN-filen uden angivelse af kommentarer, varianter mv.

Den færdige PGN-fil sendes senest tirsdag efter runden pr. e-mail til divisionsturneringslederen.

I andre rækker end XtraCon-Skakligaen er pgn-filerne til klubbens eget brug. Ønskes partierne lagt på division-siden, bruges samme fremgangsmåde som i XtraCon-Skakligaen.


+ Præmier
Der er præmie (gavekort til Dansk Skaksalg) og graveringsplade til de 2 hold der slutter som nr. 1 og 2 i hver division.
I Skakligaen er der ligeledes præmie til nr. 3
Vinderen af Skakligaen får titlen Danmarksmester for hold og modtager præmie fra Johs. Johnsens Fond

+ Reglement
Divisionsturneringen spilles efter DSU´s reglement, som dels kan ses via nedenstående link, men også via Genveje.
Hvert år på HB-mødet i august, bliver reglementet for divisionsturneringen revideret og ændringerne er gældende fra det øjeblik de er offentliggjort på hjemmesiden, eller i Skakbladet.

+ Resultatkort
Resultatkortet udsendes ikke til klubberne mere, men kan udelukkende downloades fra hjemmesiden.
Resultatkortet skal fortsat benyttes til divisionskampene, samt underskrives af holdledere og kampledere. Disse skal opbevares af klubben til divisionsturneringen er afsluttes, og skal hvis der er behov for det fremsendes til divisionsturneringslederen.

+ Silverlight Chess Board
Der benyttes Silverlight chess board til fremvisning af partierne fra Skakligaen, ligesom det blev benyttet til at vise live-partier ved afslutningen.
Martin Bennedik fra Tyskland har udviklet systemet.

Man skal betale et mindre beløb for at kunne benytte det på sin hjemmeside, men det er de småpenge værd.

For at kunne se og gennemspille partierne, skal man installere et lille tilføjelsesprogram fra Microsoft, men det spørgsmål får man automatisk hvis man går ind på et parti.

+ Spillesteder
På siden med klubbens styrkeliste, er der angivet et Normalt Spillested, det er ikke altid det samme som det sted hvor holdet spiller sine hjemmekampe!

Derimod hvis man på siden med tabeller, valger Alle Kampe eller Resterende Kampe, så kan man finde spillesteder for de enkelte kampe, og det er dem man skal gå ud fra

+ Styrkelister
Det er klubberne selv der skal lægge deres styrkelister ind på hjemmesiden, og vi har gjort det så nemt som muligt, så det er bare at vælge hold og styrkelistenummer til alle spillerne.
Det er kun de spillere der får et styrkelistenummer, som det er muligt at bruge på holdene, så jeg vil opfordre til at man sætter alle klubbens spillere på styrkelisten.
Det er muligt at ændre på styrkelisten frem til d. 15 oktober, hvorefter der lukkes for den mulighed.
Får klubben efter den dato spillere til klubben som man ønsker at anvende på holdet, så henvises der til punktet Nye Spillere.
Der kan være nye spillere som ikke kommer frem på listen, det kan være fordi at klubben endnu ikke har fået meldt spilleren ind, det kan være fordi at hovedkredsens kartoteksfører ikke har sendt en opdatering til Unionens kartoteksfører.
Når der sker ændringer i Unionens medlemskartotek får jeg en opdatering, hvorefter de manglende spiller burde dukke op, og kan indsættes på styrkelisten.
Bemærk at selvom i evt. har sendt jeres styrkelsite til hovedkredsen, så skal i alligevel lægge den ind på divisionssiden, da der ingen forbindelse er mellem hovedkredsenes systemer og divisionens system.


+ Titel normer
Der kan opnås normer til de internationale titler (GM,IM osv) i XtraCon-Skakligaen, da der bl.a. kræves 9 partier for at en norm kan godkendes.

De nærmere regler har FIDE beskrevet i sin Handbook.

+ Turneringskomité
Formand: IA Lars Johansen
IA Kenneth Varberg
Mads Bech Andersen.

Sager til behandling i Divisionsturneringekomiteen sendes pr. e-mail til Turneringslederen, der sørger for fremsendelse til komiteen


+ Udebliver en spiller
Hvis en spiller, der skulle have spillet, udebliver, er det fra sæsonen 2009-10 ikke længere tilladt at indsætte en anden spiller efter ½ time.

+ Udenlandske spillere
Det er tilladt at bruge 2 udenlandske spillere på hvert hold.
En udenlandsk spiller er spillere der hverken er dansk statsborger, eller har bopæl i det Danske Rigsfællesskab eller Sydslesvig

+ VP-TeamTour
Systemet til af vise og administrere bl.a Divisionsturneringen er udviklet af Verner Christensen, Solrød Skakklub og Per Rasmussen, Bornholms Skakklub. Systemet så dagens lys i 2003, hvor Verner var Kasserer i 8 Hovedkreds og Per var holdturneringsleder.

Vi ville med systemet lette både holdturneringslederens arbejde, men også klubbernes arbejde og samtidig formidle resultaterne til medlemmerne på en nem og hurtig måde. Derudover så sparede hovedkredsen en stor udgift til at udsende resultater pr. alm. post, hvilket var omkring 80% af de portoudgifter som hovedkredsen havde.
I 8 Hovedkreds oplevede vi en mærkbar stigning af antallet af besøgende på hjemmesiden, da man nu allerede søndag aften kunne se resultater og stilling for Mesterrækken, og i løbet af ugen fulgte så de andre rækker. Tilsvarende er besøgstallet på divisionssiden meget højt søndag aften og mandag formiddag.
Systemet benyttes udover i Divisionsturneringen også i 2, 7, 8 og 9 Hovedkreds

Der er udvilket et lignende system til at administrere og vise almindelige turneringer, dette system kan ses på:


Vejledninger